Archive for the 'История' Category

Селища, от които масово мигрират българи в Мадара.

Първите поселници в Мадара се заселват в края на XIX в. от съседното с. Кюлевча. През 1906-1907 г. пристигат седем семейства от с. Марково, отстоящо на 20 км. от Мадара. От Добруджанско идват няколко семейства през 1904 г. Най-значимата общност в Мадара е на бежанците от Егейска Македония, преселени на няколко етапа в началото на XX век. Първите бежанци пристигат
Read more…

Изселване на турците и завръщане на българите.

След Освобождението на България от османско владичество за поледен път се променя етническият облик на Мадара. Процесът на българизиране бил значително по-бавен и продължителен в сравнение с други селища в страната и това има своите обяснения. Турците в Централна и Западна България, където се водели активни бойни действия по време на Руско-турската война (1877-1878 г.), масово напускат селищата и се
Read more…

История на село Мадара.

Първите археологически проучвания Мадара, организирани от Рафаил Попов през 1902 г., са свързани с праисторическата епоха. Такива той провежда неколкократно до 1932 г. Според неговите наблюдения и тогавашното равнище на праисторическите изследвания, отнася най-ранните поселения в Мадара към V-IV хилядолетие на ранния неолит. Археологът Васил Миков, който провежда проучвания през 1934 г., също приема датировката “ранен неолит”, но III  хилядолетие
Read more…