Home » Първи фолклорен събор на 29 юни 2013 г.

Първи фолклорен събор на 29 юни 2013 г.

Мадара – уникален символ, зареждащ с духовност съвременните европейци.
5 години от обявяването на Мадарският конник за Глобален символ на България.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБОРА:
Фолклорния събор е съвместна инициатива на Община Шумен, Кметство Мадара, НЧ”Просвета-1908″ с. Мадара и НИАР Мадара.
Събора се провежда с подкрепата на Община Шумен и финансира по проект от Общински фонд Култура гр. Шумен.
Целите на събора са инструментални групи и състави, танцови формации, вокални групи, групи за автентичен фолклор да покажат най-добрите постижения в областта на българския фолклор и неговите разнообразни проявления – песни , танци, инструментални изпълнения и други, представени от различни формации към читалищата в България. Събитието ще даде възможност на участниците да съчетаят творческите си изяви с кратък отдих и културен туризъм. Те ще имат възможност да опознаят природните красоти и забележителности на НИАР Мадара, за да отнесат в сърцата си частица от България.
II. РЕГЛАМЕНТ НА СЪБОРА:
1. Място на събора: НИАР Мадара.
2. Дата на провеждане – 29 юни 2013 г.
3. Участници в събора:
- групи и хорове за народни песни.
- групи за автентичен фолклор.
- индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти.
4. Съборът няма конкурсен характер.
5. Времетраене на изпълненията:
- колективни участници – 15 мин.
- индивидуални участници – 5 мин.
6. Групите и индивидуалните участници трябва да потвърдят участието си до 15 юни 2013 г. по пощата, ел.поща или телефон.
7. Пътните разходи и разходи по пребиваването са за сметка на участниците.
III. Адрес за кореспонденция:
НЧ “Просвета-1908″ с. Мадара
Ул. “Мадарски конник” 31
Тел: 05313 20 35
Мобилен: 0889 897 422
Йовка Димитрова – секретар
e-mail: madara_prosveta1908@abv.bg